Program


Aktuális előadásokKodály: férfikari művek
Kodály: Laudes organi
Kodály: An Ode, The Music Makers – kantáta

Honvéd Férfikar (karigazgató: Strausz Kálmán) Alma Mater Kórus (karigazgató: Somos Csaba)

Kodály Zoltán azok közé a zeneszerzők közé tartozik, akik már életükben többjelentésű szimbólummá váltak. Születésnapját már az 1930-as években is a zene ünnepeként tisztelték tanítványai, akikből idővel a magyar zenei élet kimagasló egyéniségei, zeneszerzők, zenetörténészek, kritikusok, esztéták lettek. A Zeneakadémia voltaképpen az általuk indított tradíciót folytatja a maga decemberi hangversenyeivel, amelyeket – magától értetődően – a hónap 16-án, a komponista születésének évfordulóján rendez. A program mindig változatos, hol sokrétű, hol az életmű egy-egy részletére fókuszál: került már sor kóruskoncertre, korabeli szerzői est programjának felidézésére, szólaltak meg kamaraművek, de olyan nagyszabású alkotások is, mint az 1923-ban komponált Psalmus Hungaricus. E hagyományok szellemében természetesen az idei évforduló sem maradhat Kodály örökségéhez illő, ünnepi kompozíciók nélkül: férfikari és vegyeskari művek szólalnak meg a Honvéd Férfikar, illetve az Alma Mater Kórus előadásában.