Jogszabályi háttér

Jogszabályi háttér

Az Országgyűlés 2012. november 20. napján a 2012. évi CLXXVIII. törvénnyel (egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról) módosította az Szja törvény 1. mellékletének 8. pont 8.28. alpontját. A módosítás 2013. január 1-én lépett hatályba.  A módosításokkal egybeszerkesztett, 2013. január 1. napjától hatályos szövege az alábbi:


2012. évi CLXXVIII. törvény, egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról

....
17. Az Szja tv. 1. melléklet 8. pont 8.28. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A nem pénzben kapott juttatások közül adómentes:)
„8.28. az ingyenesen vagy kedvezményesen
a) a sportesemény-szervező tevékenységet folytató szervezet által e tevékenységi körében juttatott (ide nem értve, ha azt más személy megrendelésére teljesíti) sporteseményre szóló belépőjegy, bérlet;
b) a kifizető által ugyanazon magánszemélynek az adóévben legfeljebb 50 ezer forint értékben juttatott, sporteseményre vagy kulturális szolgáltatás igénybevételére - muzeális intézmény és művészeti létesítmény (kiállítóhely) kiállítására, színház-, tánc-, cirkusz- vagy zeneművészeti előadásra, közművelődési tevékenységet folytató szervezet által nyújtott kulturális szolgáltatás igénybevételére - szóló belépőjegy, bérlet, továbbá könyvtári beiratkozási díj, ide nem értve a Széchenyi Pihenő Kártya szabadidő alszámlájára utalt munkáltatói támogatást;”
....